ABUS Nordic konkurrencebetingelser
Til forsiden
StartSikring i fartMekanisk sikringElektronisk sikring
Karriere
Konkurrencebetingelser
Competition Conditions - EN


Konkurrencebetingelser

 

Nedenfor fremgår ABUS Nordic's generelle konkurrencebetingelser, som er gældende, når du deltager i en af vores konkurrencer. Disse betingelser gælder såfremt andet ikke er angivet i konkurrenceopslaget eller annoncen. Læs altid begge dele grundigt. 

 

Konkurrence udbyder:

ABUS Nordic
Egeskovvej 15A
8700 Horsens
Danmark. 

 

Hvor finder konkurrencerne sted?

Vores konkurrencer finder sted på vores sociale kanaler:

Facebooksider: ABUS Nordic - Låse og SikkerhedABUS Biking Nordic

Instagram sider: ABUS Nordic CyclingABUS Nordic - Las och säkerhet

Konkurrencer er ikke sponsoreret, støttet, administreret af eller på nogen måde associeret med hverken Facebook eller Instagram. 

 

Hvem må deltage?
Er du over 18 år og bosat i Danmark, Sverige eller Norge, så er du velkommen til at deltage i vores konkurrencer online.

ABUS Nordic's medarbejdere samt familie - og hustandsmedlemmer må ikke deltage i konkurrencerne.

ABUS Nordic forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vindere samt frasortere deltagere under 18 år. Vi forbeholder os ligeledes retten til at tjekke op og udelukker deltagere i forbindelse med snyd. 

Medmindre andet er tilkendegivet, er deltagelsen i vores konkurrencer gratis, og hver person kan kun deltage én gang. 

 

Må præmien byttes til penge? 
Præmien er ikke købsbetinget. Derudover kan præmien ikke ombyttes til kontanter. 

Skulle en person, som følge af præmien pådrage sig et skattemæssigt ansvar, eller ansvar i forbindelse med sociale ydelser, fraskriver ABUS sig ethvert ansvar i den forbindelse. Hvis ABUS har et indberetningskrav til skattemyndigheder i forbindelse med udlodning af præmien, har vi pligt til at videregive oplysninger til skattemyndighederne. 

 

Sådan trækker vi vinderen
ABUS trækker tilfældigt lod imellem de rigtige besvarelser i konkurrencerne. 

Vi kontakter vinderen direkte via Facebook eller Instagram via en privat besked. Vinderen vil modtage besked senest 7 arbejdsdage efter konkurrencen er slut. I beskeden vil vi bede om dit fulde navn, adresse, alder og evt. en e-mail adresse, så vi kan sende gaven til dig. 

Hvis samme konkurrence afholdes på både Instagram og Facebook, vil vi trække lod mellem de rigtige besvarelser på tværs af kanalerne - derfor vil der kun være en vinder. Dette er gældende medmindre andet står skrevet i konkurrenceopslaget. 

Hvis ikke du svarer indenfor 4 dage, udpeger vi automatisk en ny vinder, og du mister retten til præmien. Denne regel gælder ligeledes for den næste vinder. 

Vi offentliggører vinderen i konkurrenceopslaget og på abus.dk under konkurrencebetingelser.

 

Persondata
Når du deltager i vores konkurrencer, giver du samtykke til, at ABUS Nordic må registrere dit navn, alder eller andre nødvendige kontaktoplysninger jf. ovenstående. Du giver derudover samtykke til, at ABUS Nordic -  i forbindelse med udlevering af din præmie -  videregiver dit navn og adresse til fragtfirmaer. 

Vi benytter udelukkende dine personoplysninger til at sende præmien. Vi sletter dine personoplysninger hurtigst muligt efter, at vi har konktatet dig, sendt præmieren og konkurrencen er slut. Dette er gældende, medmindre vi har lovmæssig grund og forpligtelse til at gemme dine oplysninger i længere tid - det gør sig f.eks. gældende i forbindelse med bogføring af fakturaer til fragtfirmaer. 

Ved at deltage i vores konkurrencer, giver du derudover samtykke til, at ABUS Nordic må offentliggøre vinderdeltagers navn på sociale medier og på abus.dk under konkurrencebetingelser.

ABUS vil på intet tidspunkt sælge eller videregive deltagernes informationer til tredjepart, medmindre andet fremgår. 

Tilbagekald af samtykke
Som deltager i vores konkurrencer kan du til enhver tid tilbagekalde dit samtyke. Vi stopper herefter behandlingen af de personoplysninger, som du har givet samtykke til. Du kan tilbagekalde dit samtykke ved at sende en e-mail til marketing@abus-nordic.com

Samme e-mail kan bruges, hvis du ønsker at gøre brug af en af dine øvrige rettigheder, jf. persondatalovgivningen ( ret til indsigt, ret til berigtigelse, ret til sletning, ret til begrænsning, ret til indsigelse, ret til at transmittere opslysininger) Læs om de registrerede rettigheder her: www.datatilsynet.dk

 

Opdateringer og andet
ABUS forbeholder sig retten til løbende at opdatere ovenstående betingelser og procedurer, såfremt det er nødvendigt. Rettelser og opdateringer vil blive fortaget indenfor lovgivnings rammer. I forbindelse med ændringer, vil ovenstående tekst bliver gemt.

 

ABUS Nordic forbeholder sig til retten til at afslutte konkurrencen uden forgående varsel. Derudover forbeholder vi os retten til at blokere og slette indhold, som billeder eller andet, som krænker tredjemands rettigheder. 

 

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte på følgende: marketing@abus-nordic.com

 

Version: 02-07-2022

 

 Vindere 2022
 


 

ABUS Låse & Sikkerhed  Louise Ditlev Nielsen
ABUS Biking Nordic & ABUS Nordic Cycling (2022) Kathrine Jakobsen
   

 

 

ABUS Nordic A/S Egeskovvej 15A
DK-8700 Horsens

E-mail: mail@abus-nordic.com
Web: www.abus.dk
Kolofon
Privatlivspolitik